Biuro rachunkowe & Doradztwo

INFOLINIA: 0 515 850 983
E-MAIL: biuro@constans.co

Biuro rachunkowe

OFERUJEMY

Uruchamianie działalności gospodarczej

 • złożenie wniosku do CEiDG - uruchomienie działalności przez mBank
 • zakładanie firmowego rachunku bankowego mBank (konto 0zł kosztowe)
 • wniosek o nadanie NIP i VAT-R oraz VAT-UE
 • pomoc w wyborze formy opodatkowania
 • rejestracja w Głównym Urzędzie Statystycznym w przypadku spółek osobowych
 • rejestracja płatnika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Umowy o prowadzenie usług księgowych oraz doradczych

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)
 • prowadzenie księgi rachunkowej
 • rozliczenia obrotu wewnątrzwspólnotowego UE (INTRASTAT)
 • rozliczenia importu i eksportu z państwami trzecimi (pozawspólnotowymi)
 • prowadzenie rozliczeń płacowych (ZUS, listy płac, umowy cywilnoprawne)
 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej, pracowniczej, doradztwo
 • rozliczanie czasu pracy kierowców w kraju i zagranicą oraz delegacji
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • przeprowadzanie rekrutacji i doboru personelu

Likwidacja działalności gospodarczej

 • przeprowadzenie likwidacji
 • sporządzenie deklaracji, zawiadomień itp.
 • przeprowadzenie upadłości

Sprawozdania finansowe

 • bilanse
 • rachunek zysków i strat
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • sprawozdania statystyczne
 • raporty o poziomie kosztów
 • wnioski kredytowe, analizy finansowe

Wyceny:

 • nieruchomości,
 • maszyn i urządzeń,
 • wartości niematerialnych i prawnych (patentów, znaków użytkowych, wynalazków, znaku firmowego),
 • przedsiębiorstw,
 • spółek,
 • udziałów i akcji,
 • analizy ekonomiczne (business-plany, feasibility study i inne)
 • oraz usługi i doradztwo konsultingowe

Katowice

Godziny otwarcia Poniedziałek, środa, piątek
9.00 - 16.00
Wtorek, Czwartek
9.00 - 18.00

Warszawa

Godziny otwarcia Poniedziałek, środa, piątek
8.30 - 16.30
Wtorek, Czwartek
8.30 - 18.00